Политика за „Бисквитки“

 

Чрез употреба на „бисквитки“ или „кукита“ събираме нужната информация и данни, за да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и индивидуално ориентирано съдържание, когато посещавате нашите интернет страници: www.rodoshouse.com / наричани за краткост „Интернет страниците’ или „Сайтовете“. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии и се надяваме, че тази Политика ще Ви помогне да се чувствате по-сигурни по отношение на използването на кукита от наша страна. Моля също да видите нашата Политика за поверителност, за да разберете другите начини, по които използваме информацията, която събираме за Вас. Ако имате някакви допълнителни въпроси, молим Ви да се свържете с нас на: krastevi07@abv.bg  | +359 897 95 51 57

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има постоянни и временни бисквитки. Постоянните се запазват като файлове на Вашия компютър или мобилно устройство. Временните /сесийни/ бисквитки се пазят временно, когато посещавате сайт и за времето, докато трае сесията Ви на същия.

Бисквитките се използват широко за подпомагане на функционирането на уебсайтове или за подобряване на тяхната ефективност. Те могат да правят това, защото уебсайтовете могат да работят с тези файлове, което им дава възможност да Ви разпознават и да запаметяват важна информация, чрез която да направят Вашето ползване на даден уебсайт по-удобно. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използвани видове бисквитки

  1. Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими или задължителни, защото Ви дават възможност да се движите из сайта и да използвате неговите функции. Без тези абсолютно необходими кукита, ние може да нямаме възможност да предоставим определени услуги или функции и нашия сайт няма да работи безпрепятствено и ефективно за Вас, както бихме искали.

  1. Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите интернет страници. Чрез използването им можем да запомним Вашите предпочитания, така че да бъде избегнато повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили; да събираме данни за начина, по който се използват услугите ни, за да можем да подобрим нашия сайт и нашите услуги и да извършваме пазарни проучвания.

  1. Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки, за да получим информация за начина, по който използвате сайта и другите наши уебстраници, или как реагирате на реклами, за да ги съобразим с Вашите предпочитания. Тези бисквитки позволяват да определим кои са най-популярните части от нашия сайт и да следим честотата на използването на нашите услуги, така че взаимодействието Ви с нас да може да бъде подобрено. Важно е да знаете, че изключването на рекламните бисквитки не означава задължително, че няма да виждате наши реклами на уебсайтовете на трети страни, а че тези реклами няма да бъдат специално насочени към Вас или съобразени с Вашите предпочитания.

  1. Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, които Ви позволяват да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Също така и за да Ви разпознаваме, когато се връщате отново на нашия сайт.

  1. Бисквитки на трети страни

При определени обстоятелства ние можем да работим с трети лица, за да предоставяме услуги на нашия сайт. Трети лица – рекламодатели и други организации могат да използват техни собствени кукита, за да събират информация за Вашата активност на нашия сайт и/или рекламите, които сте разглеждали. Тази информация може да се използва от тях за показване на реклами, за които те смятат, че е най-вероятно да представляват интерес за Вас въз основа на съдържанието, което сте преглеждали. Третите лица – рекламодатели могат да използват тази информация също за измерване на ефективността на техните реклами. Ние нямаме достъп и не контролираме тези кукита и за да деактивирате или отхвърлите кукитата на трети лица, молим Ви да се обърнете към уебсайта на съответното трето лице.

Как се изтриват бисквитки?

Можете да откажете да приемате кукита от този сайт, всеки друг сайт, или въобще от всички сайтове, по всяко време, като активирате съответните настройки на Вашия браузър. Ако искате да знаете кога Вашия компютър получава бисквитка, можете да го настроите така, че той да те уведомява за това. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на кукита е достъпна на уебсайта на твоя доставчик на интернет браузър, чрез Вашия екран за помощ.

Можете да посетите http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Молим Ви да имате предвид, че ако кукитата са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта, който посещавате.

За контакти:

За повече въпроси по отношение на Политика за бисквитките: krastevi07@abv.bg

 

За какво и за кого се прилага настоящата политика за защита на личните данни?

“ЕЛПИДА” ЕООД, със седалище и регистриран адрес в гр.Поморие, квартал „Свети Георги“, ул. Мусала 28А е администратор на предоставяните от Вас лични данни и информация, която се свързва с Вас и може да Ви идентифицира, и която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на фирмата и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на дружеството. Услугите на дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

Кои данни са лични данни?

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

Какви видове лични данни събираме за Вас?

Дружеството събира:

Дружеството по какъвто и да е начин не съхранява: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.

Свързани услуги: Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

Как използваме Вашите лични данни?

Данните, които дружеството събира от и за Вас, се използват за:

3.1. Предоставяне на услугите на дружеството;

3.2. Оценяване, анализиране и подобряване на услугите на дружеството, съобразно Вашите очаквания и интереси;

3.3. Повишаване нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание;

3.4. Предлагане качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания;

3.5. Защитата и запазването на правата на Дружеството, като по-конкретно, може да има случаи, в които е възможно Дружеството да разкрие данните, ако разкриването е необходимо (i) за защитата, упражняването или запазването на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или собствеността на Дружеството, неговите служители, посредници и контрагенти, ii) за защитата на Дружеството срещу измама, или (iii) за целите на управлението на риска;

3.6. Провеждане на преговори и за изпълнение на договорно правоотношение между Дружеството и Вас;

3.7. Спазване закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи;

3.8. Предоставяне функционалност за споделяне в социалните медии, ако се впишете (логнете се) с или свържете профил (акаунт) за услуга на социалните медии с услугите на Дружеството, можем да споделим Вашето потребителско име, снимка и харесвания, както и Вашата дейност и коментари, с други потребители на услугите на Дружеството и с Вашите приятели, свързани с услугата на социалните медии, която ползвате. Можем също така да споделим тези лични данни с доставчика на услугата на социалните медии;

3.9. С Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

3.10. С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.

Дружеството може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

На какво основание използваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни за целите на:

Как обработваме Вашите лични данни?

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Дружеството може да споделя Вашите лични данни за целите на Раздел 3 със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз:

Предават ли се Вашите лични данни зад граница?

Вашите лични данни могат да бъдат предавани в държави, намиращи се в рамките на Европейското икономическо пространство. Ако дружеството осъществява такова предаване, Дружеството ще използва адекватни и подходящи мерки за защитата на Данните и за предаването на Данните, които са в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 имате право по всяко време да:
Поискате изтриването или анонимизирането на Вашите лични данни, в случаите в които:
Поискате от Дружеството да ограничи обработването на Вашите лични данни, в случаите, в които:

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, молим Ви да включите адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтрие.

В допълнение към горното, по отношение на Вашите лични данни, използвани от Дружеството за маркетингови цели, можете да изберете по всяко време да не получавате директни маркетингови съобщения. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

Споделяне от наша страна на Ваша лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако бихте предпочели да не споделяме Ваша лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можете да откажете такова споделяне, като изпратите искане на адреса, посочен по-долу в Политиката за защита на личните данни. Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да Ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

Периоди на съхранение на лични данни

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за защита на личните данни.

Следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на Вашите лични данни за посочените по-долу цели:

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Актуализиране на настоящата политика за поверителност

Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

Контакти

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, молим Ви да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща: krastevi07@abv.bg

 

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация.

Благодарим Ви, че ни се доверявате!